Samospráva


Zvětšit mapu
Obecný úrad

Malé Vozokany 46
Malé Vozokany
951 82

Tel:
037 / 634 23 09
                634 21 32
Tel/Fax:
037 / 634 21 32
Email:
ou-malevozokany@slovanet.sk
                
malevozokany@gmail.com

Okres:
Zlaté Moravce

Starosta obce: Mgr. Jana Ďurčeková

Členovia OZ:

Pavol Kemencei
Malé Vozokany č. 114

Bc. Tomáš Šabík
Malé Vozokany č. 128

Jozef Valkovič
Malé Vozokany č. 88

Ľudmila Petešová
Malé Vozokany č. 34

Peter Paulis
Malé Vozokany č. 42

Zastupovať starostku v zmysle platného zákona je poverený  Pavol Kemencei.

Administratívnou pracovníčkou obecného úradu  je Andrea Melišková.

Pracovná doba:
Pondelok                          7.30                            15.30     stránkový deň
Utorok                               7.30                            15.30
Streda                               7.30                            16.30     stránkový deň
Štvrtok                              7.30                            15.30              
Piatok                                7.30                            14.30     stránkový deň


Obedňajšia prestávka od 12.30 hod do 13.00  hod.


Komisie obce Malé Vozokany  zriadené pre volebné obdobie 2014 – 2018

Komisia finančná, správy obecného majetku a školstva
Predseda:        Jozef Valkovič (88)
Členovia:          Helena Klimanová (93)
                           Tatiana Melišková (90)

Komisia výstavby, územného plánovania a ochrany verejného poriadku
Predseda:        Ľudmila Petešová (74)
Členovia:          Mária Mladá (16)
                           Vojtech Valkovič, st. (127)

Komisia pre sociálne veci, mládež, kultúru a šport
Predseda:       Bc. Tomáš Šabík (128)
Členovia:         Emília Paulisová (56)
                          Karin Valkovičová (88)
                          Bc. Gabriela Zuzulová (28)
                          Ľuboš Kliman, ml. (58)
                          Pavol Kemencei (114)